12 Ocak 2010 Salı

19 Aralık' tayız halaBaşka kimler yok ki . Bilecik Tarım İl Müdürlüğünden Sayın Arif Uysal Bey, Zonguldak' tan Selahattin Güney, Eskişehir' den Yusuf Çengel, Uyanık arıcımız Yusuf Gürbüz. Yazmaya kalksak sanırım epeyi uğraşırız.

19 Aralık' a devam


Sayın Murat Çakır Beyefendi de Arıcılığa gönül veren değerli bir insan. Öyleki www.aricilik.gen.tr sitesini kurarak neredeyse Ülkemizdeki tüm Arıcılarımızın bir araya gelmesinde önemli bir başarıya imza atmış. Arıcıların bir araya gelmesine ta İstanbul' dan ön ayak olmuş.

19 Aralık günü 2009 Günü Olanlar
19 Aralık 2009 günü Eskişehir' deki Arıcı arkadaşlarımız Halil Bilen, Yusuf Gürbüz, Birol Doğantemur, Bünyamin Yiğit ve Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Çengel ismini hatırlayamadığım arkadaşlarımın ile beraber Bilecik Tarım İl Müdürlüğü personelinden Arif Uysal Bey, Bozüyük İlçesinden Sadettin Engin Bey' in çabalarıyla hoş bir organizasyon düzenlenmiş. Bu organizasyona Bursa İznik, Bilecik Osmaneli, Bozüyük, İstanbul' dan hatta Zonguldak' tan misafirlerde katılmıştı. Kim bu organizasyona emeğini sarfettiyse buradan hepsine çok teşekkür ederim.

8 Aralık 2009 Salı

Konaklama izni

Arkadaşlar,

Bu sene arıcılıkla uğraşan arkadaşlarımın arı nakilleri ve konaklama konularında hassasiyet gösterdiklerini takip edebilme şansına sahip oldum. Arıcı arkadaşlarımın ve diğer illerden gelenlerin bu konuya riayet ettiklerini gözlemledim ancak son olarak arılarını kışlatma amacıyla Mihalgazi ilçesine götüren 3 arıcımız hakkında şikayet aldık. Tarım İlçe Müdürlüğünün talebi ile olayı yerinde görebilmek amacıyla gittiğimde İlçe Müdürlüğümüzden bir arkadaşımızın yardımıyla plaka tespiti yaptık. Plaka tespitinden sonra 3 arkadaşımızın kimler olduğunu tespit ettik. Durumu Mihalgazi Tarım İlçe Müdürlüğü ile Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yusuf Çengel' e aktardık. Sonuç her iki tarafa ait.

Benim sizlerden özellikle istirhamım arı nakillerinde ve sağlık raporu alma konusunda titizlik göstermenizdir. Aksi halde kanuni zorluklarla karşılaşabilir ve ağır para cezalarına çarptırılabilirsiniz.

Saygı ve sevgilerimle

Arıcılık Kursları

Değerli Arkadaşlar;
Uzun zamandır bloğuma giremiyordum. Yine kış yüzünü gösterdi bizim de kurslarımız başladı.

Sizlere kurslarımızla ilgili bir DUYURU yapmak istiyorum. Umarım ilginizi çeker. Sizler yararlanamasanız dahi mutlaka eşiniz ve dostunuzdan faydalanmak isteyen olacaktır. Kulaktan kulağa da olsa bu duyurunun ilgilenecek kişilerin kulağına gideceğine eminim.

Bakanlığımız İş-Kur Genel Müdürlüğü ile Mesleki Eğitim Kursları düzenlemek amacıyla 3 yıl geçerli olmak üzere protokol yaptı. Yapılan bu protokole istinaden Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü ile İş-Kur İl Müdürlüğü arasında da aynı konu üzerinde protokol yapıldı. Mesleki eğitim kurslarımız içerisinde Arıcılık, Biçerdöver bakım ve kullanma, Tarım alet bakım, Budama ve aşı, Hanımlara yönelik Ev Ekonomisi başlıkları altında kurslar düzenleyebileceğiz. İş-Kur ile beraber açılacak olan kursa katılmak isteyen üreticilerimize veya bu kurslara katılmak isteyenlere sağlanan olanaklar içerisinde, İş-Kur tarafından, kursa katılan kursiyerlerin sigortası yapılıyor, günlük 15.00 TL. yevmiye veriliyor. Aranan kriterler ise herhangi bir sosyal güvencesi olmayacak, İş-Kur' a bu kurslardan faydalanmak istediğine dair kayıt olacak.

24 Mart 2009 Salı

Sabit ve Gezginci Arıcılık Genelgesi

Arkadaşlar Yayınlanan Genelge Aşağıdadır. Sevgili Arıcılarımızın Dikkatine


T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : B.12.4.İLM.0.26.00.04/ 002197 19/MART/2009
Konu : Gezginci ve Sabit Arıcılık
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 3755 sayılı yetki kanununa istinaden çıkarılmış 441 Sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki K.H.K 4631 Sayılı Hayvan Islah Kanunu, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun ile 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun ilgili maddelerine dayanılarak, 23 Mayıs 2003 tarih ve 25118 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan “Arıcılık Yönetmeliği" , 13 Ağustos 2006 tarih ve 26258 sayılı Resmi Gazete ve 08 Mart 2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Arıcılık Yönetmeliği” nde yapılan düzenlemelere göre İlimiz Arıcıları ile İl dışından gelen Gezginci Arıcıların uyacakları esasları belirlemek amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır.
1. Gezginci Arıcıların konaklama yerleri, Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinde görevli ve Arıcılık konusunda deneyimli iki teknik eleman ile İlimizdeki Arıcılık Örgüt temsilcilerinden oluşacak bir heyet tarafından belirlenecektir. Söz konusu heyet, bölgenin bitki florası ve ekolojik yapısını dikkate alarak, arıcılık kapasitesini ve yerleşim birimleri ile varsa mevcut arı yoğunluğunu da göz önüne alarak kaç arı kolonisi yerleştirileceğini tesbit edeceklerdir.
2. Gezginci Arıcılar, konaklama yapmadan önce, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise şahsın kendisiyle yaptığı sözleşmeyi, tüzel kişiliği temsil eden yetkili veya yetkililerle yapacakları sözleşmeyi (Öncelik İlimiz Gezginci Arıcıların olmak üzere) bir belgeye bağlar. Bu belgeye istinaden Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinden gerekli “Konaklama İzni” ni alır. Yer gösterilmeden ve belgeleri olmadan yerleşen Arıcının arı kolonileri, İl/İlçe Müdürlüğünün talebi ile Mülki Amirlikçe Güvenlik Güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. Kaldırma süresince meydana gelen zarardan Arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti Arıcının kendisinde alınır.
3. “Konaklama İzni” vermeye yetkili tek mercii Tarım İl/İlçe Müdürlükleridir. Belediyeler, Muhtarlıklar, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ve Arı Yetiştiriciler birliği gibi kuruluşlar konaklama izni veremezler.
4. Konaklama izni isteyen her Arıcı konaklayacağı İlin Bakanlık İl/İlçe Müdürlüğüne, hayvan sevklerine mahsus Veteriner sağlık raporu ve arazi sahibiyle yaptığı anlaşma belgesini ibraz ederek bir hafta içerisinde “Arı Konaklama” belgesini alır. Arıcı kimlik kartı olanlara konaklamada öncelik verilir.
5.Orman sahasında konaklamak için Orman Teşkilatından izin alındıktan sonra Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerinde yerleşme izni alınır.
6. Gezginci arıcılık ve/veya sabit arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye zarar vermeyecek şekilde, meskun mahal dışında bir yerde konaklattırır. Meskun mahal ve mücavir alan sınırları içinde arı konaklatılmasında ortaya çıkan itilafların giderilmesinde Bakanlık İl/İlçe Müdürlükleri yetkilidir.
7. İlimizde 2009 yılı için konaklama ücreti, kovan başına 50 Kuruş olarak belirlenmiştir. Arazi sahipleri dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşlarınca arıcılardan konaklama ücreti dahil bir başka ad altında ücret talep edilemez. Gezginci arıcılardan, arazi sahipleri dışında ücret aldığı tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır.
8. Konaklama yerleri düzenlenirken;
-Köy hayvanlarının topluca otlatıldıkları yerler ile köy içi, okul, cami, içme suyu gibi yerlerden uzak olmasına,
-Trafiği yoğun olan yerlerde kazalara sebep olmaması ve arı ölümlerini en aza indirilebilmesi için konaklama yerinin karayolundan azami uzaklıkta olmasına,
-Kovan gurupları arasında flora durumu göz önünde bulundurularak en az 2-5 km. mesafe bulunmasına
9. Yerleşim işlemlerini tamamlamış arıcıların ve yanında çalışan kişilerin kimlik bilgileri Bakanlık İl/İlçe müdürlükleri tarafından o yerin güvenlik birimlerine liste halinde bildirilir.
10. Genel zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılar, mücadele yapacak kuruluş ve/veya şahıs tarafından 7 gün önceden haberdar edilir.
11. Bakanlık İl/İlçe Müdürlükleri; üretilen arı, arı ürünleri ve arıcılıkla ilgili her türlü alet, makine,petek,kovan ve arıcılık malzemelerini, arıcılık konusunda yetişmiş Teknik Elemanlara kontrol ettirmeye ve rapor tanzim ettirmeye yetkilidir.
12. Yerli ve gezginci arıcılıkla ilgili karşılaşılan problemlerin çözümünde ilgili “ARICILIK YÖNETMELİĞİ” hükümlerine göre hareket edilir.
13. İlimizde gezginci arıcılar ile ilgili yazıda maddeler halinde sıralanan tedbirlere uymayanlar hakkında 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11, 13 ve 66 maddeleri ile TCK. nun 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32 maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini, arz ve rica ederim.

Mustafa ÖZER
Vali a.
Vali Yardımcısı

DAĞITIM GEREĞİ : BİLGİ :
İl Jandarma Alay Komutanlığına 80 İl Valiliğine
İl Emniyet Müdürlüğüne
Belediye Başkanlıklarına
14 İlçe Kaymakamlığına
Orman Bölge Müdürlüğüne
Tarım İşletmesi Müdürlüğüne
Ziraat Odası Başkanlığına
Eskişehir Arı Yetiştircileri Birlik Başkanlığına

Sabit ve Gezginci Arıcılık

Arkadaşlar; 2009 yılı Bal üretim sezonunda İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve İlimiz Arıcıları ile birlikte İl Dışındaki Arıcıların uymaları gereken kuralları belirleyen "Gezginci ve Sabit Arıcılık" genelgesi 19 MART 2009 tarihinde yayınlandı ve 80 ile de aynı genelge "Bilgi" mahiyetinde gönderildi.

Genelgeyi buraya taşıyarak arkadaşlarımın bu konuda bilgi sahibi olabilmesi yanında bizlere de yardımcı olmaları konusunda dikkatlerini çekmek istiyorum.

Özellikle İlimiz dışından gelen Arıcıların İlimiz sınırlarına yerleşmeleri ancak Tarım İl Müdürlüğümüzün yer göstermesiyle mümkün olacak. Bu konuyu oturtabilmemiz ilk yıl için sıkıntılı olmasının yanında sanırım bir kaç yıla kadar probllemleri aşarak sağlıklı bir şekilde Yerleşme imkanlarını sağlayabiliriz. Tabiki öncelik İlimiz Arıcılarının olacak.